FOLLOW US
IRIS  SATIN CHROME

IRIS SATIN CHROME

     ปากกาโลหะด้ามจับกระชับมือสีสันสดใส วัสดุเป็นโลหะทั้งด้ามเหมาะสำหรับเป็นของขวัญ

Description

  • ปากกาลูกลื่นแบบกด
  • สีซาติน / โครม
  • ใช้กับไส้ปากกาลูกลื่น Refill 9000
  • ขนาดบรรจุ  1 ด้าม / กล่อง
  • สามารถแกะสลักชื่อ